Naturstier i Hirkjølen demonstrasjonsområde

Det er seks naturstier av ulik lengde og med god variasjon innen temaer. Stiene er godt merket og utgjør tilsammen 35 km. Deler av forskjellige stier er koblet sammen med tverrforbindelser slik at turen kan få en lengde og et innhold som passer deg.

Sti 2 - Fra toppen av Skjerdingfjell. Foto: Jon Eivind Vollen

På stiplakatene fokuserer vi på sammenhengen mellom jord, klima, dyr og planter, og hvordan våre forfedre brukte naturen. Hirkjølen demonstrasjonsområde har et tilbud til deg som liker å gå i skog og fjell ut fra interesse for geologi, planter og dyr, kulturminner og skogbruk - eller for å få en fin tur.

Hirkjølen demonstrasjonsområde er et samarbeid mellom:

 


Aktuelt

Vegetasjonsendring - resultater i hovedtrekk

I løpet av prosjektperioden ble 151 utvalgte flater reanalysert. Flatene ble valgt ut på en slik måte at vi fikk et representativt utvalg for høydegradienten. For å fange opp størst mulig artsvariasjon ble flater med høye artsantall prioritert.

Les mer »


Stor forskningsaktivitet

Prosjektet "Klimaendringer og fjellskog" har nå en aktiv periode med feltarbeid i forsøksområdet på Hirkjølen. Hvilke endringer i vegetasjon og skoggrenser har skjedd siden registreringene begynte i 1930 er blant emnene det søkes svar på.

Les mer »


Beliggenhet og overnatting

Hirkjølen Forsøksområde ligger i Ringebu kommune ved Friisveien mellom Atna i Øster dalen og Ringebu i Gudbrandsdalen. Avstanden fra Oslo er 260 km, fra Ringebu 40 km og fra Atna 18 km.

Les mer »


Endringer i artssammensetning

Vegetasjonsendringer fra 1930 til 2006 registreres på 150 ruter á 10 x 10 m. I løpet av 2005 og 2006 er 101 av rutene analysert, mens de gjenværende 49 vil bli analysert i 2007.

Les mer »


Feltarbeidet 2006

Feltarbeidet innen delprosjektet om vegetasjonsendring vil i 2006 vil i hovedsak gå ut på å analysere de prioriterte flatene, med målsetting å rekke minst 50 av disse. Dessuten vil vi starte arbeidet med å samle jordprøver fra utvalgte flater.

Les mer »