Sti 2 Fjellstien - Skjerdingfjell rundt

Storslagent utsyn på toppen. Foto: Jon Eivind Vollen

Sti 2 passer for folk som liker å gå i fjellet, nyte fin utsikt og glede seg over plantelivet. I klart vær er det flott utsikt til Rendalsfjellene og Rondane.

Til tross for overveiende næringsfattig sparagmitt i denne regionen, passerer stien partier med kalkrik berggrunn i fjellskog og på snaufjell. Det er derfor gode muligheter til å studere sammenhengen mellom jordbunn, klima og vegetasjon.

 

Foto: Jon Eivind Vollen
Et stykke opp i slalombakken er det flott utsikt sørover. Videre oppover kan du oppleve forskjellige treslag og planter som er sjeldne i denne regionen. Vi ber om at slike planter får stå i fred.

 

Foto: Jon Eivind Vollen
Reinrose fotografert langs Sti 2 i midten av juni.

 

Foto: Jon Eivind Vollen
Stien stiger jevnt oppover og har noen bratte partier, marka er tørr.

 

Foto: Jon Eivind Vollen
Lengden på den korteste delen av stien er 3,5 km. En avstikker på 2,5 km går nordover bort til Storkletten.


Sti 1 Fjellskog og foryngelse - Skjerdingen - Skarseter-veien

Her er fokus på vilkårene for å få til nye generasjoner i fjellskogen og hvordan ulike treslag klarer seg. Du passerer flere spennende kulturminner på veien.

Les mer »


Sti 3 Skogbruksstien - Skjerdingen-Storkletten

Stien viser naturskog, kulturskog og urskog på de viktigste vegetasjonstypene innen området. Kulturskogen er vist i forskjellige stadier og etter forskjellige behandlingsmåter. Resultater fra ny vegetasjonskartlegging er også beskrevet.

Les mer »


Sti 4 Turstien - Skarseterveien - Svaresberget - Skjerdingen

Dette er en ren tursti, med få plakater. Den kan gås i forbindelse med sti 1, 2 eller 3. Stien følger gamle seterveier. Den eldste av disse var i bruk alt ved 1650-tallet.

Les mer »