Sti 3 Skogbruksstien - Skjerdingen-Storkletten

Stien viser naturskog, kulturskog og urskog på de viktigste vegetasjonstypene innen området. Kulturskogen er vist i forskjellige stadier og etter forskjellige behandlingsmåter. Resultater fra ny vegetasjonskartlegging er også beskrevet.

Ved å ta en avstikker syd for Storkletten og gå deler av sti 2 tilbake, får vi også med snaufjellets planter fra de rikeste til de fattigste vegetasjonstypene. Det ligger dessuten fine utsiktspunkter innen rekkevidde fra denne stien. Korteste rute er 6 km, den lengste er 10 km. Ved å kombinere stiene 1, 4 og 3 blir turen hele 15 km. Stien er lett å gå og har noen fuktige partier.
 


Stien går til dels gjennom spesielt næringsrike partier.

 


Registrering av vegetasjonen strekker seg helt tilbake til 1930-årene. Deler av utviklingen siden den gang er beskrevet på denne tavla.

 


Lenger opp passerer du forsøksfelt med bjørk.
 


Fra sti 3 går en avstikker østover mot sti 2 - herfra kan man se hvordan skoggrensen krabber oppover.

 


Sti 1 Fjellskog og foryngelse - Skjerdingen - Skarseter-veien

Her er fokus på vilkårene for å få til nye generasjoner i fjellskogen og hvordan ulike treslag klarer seg. Du passerer flere spennende kulturminner på veien.

Les mer »


Sti 2 Fjellstien - Skjerdingfjell rundt

Sti 2 passer for folk som liker å gå i fjellet, nyte fin utsikt og glede seg over plantelivet. I klart vær er det flott utsikt til Rendalsfjellene og Rondane.

Les mer »


Sti 4 Turstien - Skarseterveien - Svaresberget - Skjerdingen

Dette er en ren tursti, med få plakater. Den kan gås i forbindelse med sti 1, 2 eller 3. Stien følger gamle seterveier. Den eldste av disse var i bruk alt ved 1650-tallet.

Les mer »