Sti 5 Naturvernstien - Skarseterlia - Rundhaugen

Stien går gjennom vernet naturskog og urskogrester. Den gir anledning til å se forskjellige skogtyper godt over hogstmoden alder.

Stien viser hvordan skoggrensen varierer under forskjellige forhold og ulike former for naturlig foryngelse i fjellskog. Poster oppover i lia gir grunnlag for å diskutere hvor høyt det er fornuftig å hogge tømmer, og hvordan dette bør gjøres av hensyn til planter og dyr. Mange døde trær og varierende jordbunnsforhold gir grunnlag for et stort artsmangfold med mange rødlistearter. Stien er 4 km. Fra enden av stien er det 2 km til Skjerdingen og 3 km tilbake til starten. En kortere tur (til sammen 5 km) går under Skjerdingfjell inn på sti 2. Stien har både bratte og fuktige partier.


Sti 1 Fjellskog og foryngelse - Skjerdingen - Skarseter-veien

Her er fokus på vilkårene for å få til nye generasjoner i fjellskogen og hvordan ulike treslag klarer seg. Du passerer flere spennende kulturminner på veien.

Les mer »


Sti 2 Fjellstien - Skjerdingfjell rundt

Sti 2 passer for folk som liker å gå i fjellet, nyte fin utsikt og glede seg over plantelivet. I klart vær er det flott utsikt til Rendalsfjellene og Rondane.

Les mer »


Sti 3 Skogbruksstien - Skjerdingen-Storkletten

Stien viser naturskog, kulturskog og urskog på de viktigste vegetasjonstypene innen området. Kulturskogen er vist i forskjellige stadier og etter forskjellige behandlingsmåter. Resultater fra ny vegetasjonskartlegging er også beskrevet.

Les mer »