Sti 6 Kulturminnestien - Heden - blesteranlegget

Stien tar opp historiske minner i området fra de første jegere og samlere fulgte etter isen for nær 9000 år siden.

Temaer er utvinning av jern og einerolje, fangst av elg, tjærebrenning, husdyrbeiting og gårdsdrift i forskjellige perioder og frem til dagens kombinasjon av turisme, skogbruk og husdyrbeiting. Gjennom tidene har naturgrunnlaget bestemt hvor de forskjellige aktivitetene passet best. Vi har derfor også poster i stien hvor vi tar opp egenskaper ved jordsmonnet og sterke klimatiske effekter. Stien består av to sløyfer som kan gås sammenhengende eller hver for seg. Til sammen er lengden vel 5 km i lett terreng


Sti 1 Fjellskog og foryngelse - Skjerdingen - Skarseter-veien

Her er fokus på vilkårene for å få til nye generasjoner i fjellskogen og hvordan ulike treslag klarer seg. Du passerer flere spennende kulturminner på veien.

Les mer »


Sti 2 Fjellstien - Skjerdingfjell rundt

Sti 2 passer for folk som liker å gå i fjellet, nyte fin utsikt og glede seg over plantelivet. I klart vær er det flott utsikt til Rendalsfjellene og Rondane.

Les mer »


Sti 3 Skogbruksstien - Skjerdingen-Storkletten

Stien viser naturskog, kulturskog og urskog på de viktigste vegetasjonstypene innen området. Kulturskogen er vist i forskjellige stadier og etter forskjellige behandlingsmåter. Resultater fra ny vegetasjonskartlegging er også beskrevet.

Les mer »