Beliggenhet og overnatting

Hirkjølen Forsøksområde ligger i Ringebu kommune ved Friisveien mellom Atna i Øster dalen og Ringebu i Gudbrandsdalen. Avstanden fra Oslo er 260 km, fra Ringebu 40 km og fra Atna 18 km.

Ved Skjerdingen Høyfjellshotell står en tavle med kart over stiene. Her finnes ellers en utstilling og stifoldere. Det er overnattingsmuligheter ved Hyggehotellet Skjerdingen tlf 62 69 99 90. Mer info om hotellet finner du på skjerdingen.com

Avstander: - Oslo 260 km - Trondheim 250 km - Lillehammer 100 km (Sommer) - Lillehammer 140 km (Vinter) - Elverum 130 km - Bjorli 210 km - Hamar 160 km - Atna 18 km - Ringebu 40 km (Sommer) - Ringebu 85 km (Vinter)


Naturstier

Det er seks naturstier av ulik lengde og med god variasjon innen temaer. Stiene er godt merket og utgjør tilsammen 35 km. Deler av forskjellige stier er koblet sammen med tverrforbindelser slik at turen kan få en lengde og et innhold som passer deg.

Les mer »


Vegetasjonsendring - resultater i hovedtrekk

I løpet av prosjektperioden ble 151 utvalgte flater reanalysert. Flatene ble valgt ut på en slik måte at vi fikk et representativt utvalg for høydegradienten. For å fange opp størst mulig artsvariasjon ble flater med høye artsantall prioritert.

Les mer »


Stor forskningsaktivitet

Prosjektet "Klimaendringer og fjellskog" har nå en aktiv periode med feltarbeid i forsøksområdet på Hirkjølen. Hvilke endringer i vegetasjon og skoggrenser har skjedd siden registreringene begynte i 1930 er blant emnene det søkes svar på.

Les mer »