Hirkjølen - dyr og planter

Hirkjølen dyr og planter er en publikasjon på 54 sider som gir innsikt i artsgruppene pattedyr, fugler, insekter, karplanter, moser, lav og vedboende sopper ved Hirkjølen Forsøksområde. Utgitt i 1997.

Knut Solbraa har initiert disse arbeidene, er redaktør og medforfatter. Øvrige forfattere er framtredende fagpersoner på sine områder. Du kan laste ned en lavoppløslig versjon i pdf-format nederst på siden her.

Innhold:

 • Dyr
 • Pattedyr
 • Fugler
 • Fugletaksering i fjell-barskog
 • Hekking i fuglekasser
 • Insekter
 • illefaunaen i eldre naturskog av gran
 • Biller fra Hirkjølen
 • Soppmygg
 • Planter
 • Karplanter
 • Moser
 • Mork og Heibergs liste
 • Moser på død ved
 • Mosar i granskog
 • Lav
 • Mork og Heibergs liste
 • Lavfloraen i Hirkjølenområdet
 • Vedboende sopper
   


 Hirkjølen - dyr og planter  >>

 

 


Hirkjølen, flerbruksplan for skogen

Med støtte i Statskogs takst lagde NISK en skogbruksplan i 1992. I 1998/99 hadde Tomas Sandnes, student ved Institutt for skogfag, Norges landbrukshøgskole, som hovedfagsoppgave å ajour-føre og videreutvikle denne planen. Utgitt i 2000.

Les mer »


Hirkjølen, foryngelse av bartrær

Denne rapporten er et ledd i en serie publikasjoner som legger grunnlaget for en bærekraftig utvikling av Hirkjølen forsøks- og demonstrasjonsområde. Denne gangen presenterer vi de viktigste resultatene av registreringer og forsøk i forbindelse med foryngelse av skogen. Utgitt i 2000.

Les mer »


Hirkjølen - referanseflater i gammel skog

Referranseflater i gammel skog er en publikasjon på 16 sider som gir innsikt i skogens sammensetning innen forskjellige typer av vernet gammelskog i Hirkjølen Forsøksområde. Det er lagt ut 11 referanseflater, hvert på ett dekar.

Les mer »