Hirkjølen - flersidig bruk av fjellskog

Ved flersidig bruk av fjellskog må det ofte tas litt andre hensyn enn i lavlandet. Skogproduksjonen er gjennomgående lavere, samtidig som alternative bruksmåter kan stor betydning. Utgitt av NISK(nå Nibio) i 1993.

Dette gjelder ikke minst Hirkjølen med turistbedrifter og hytteområder. Skogen vokser i utkanten av sitt utbredelsesområde, og selv små forskjeller i lokalklima kan gi store utslag. Dette stiller store krav til skogbehandlingen, slik at det naturlige produksjonsgrunnlaget ikke reduseres ved feilaktig hogstføring.


Hirkjølen, flerbruksplan for skogen

Med støtte i Statskogs takst lagde NISK en skogbruksplan i 1992. I 1998/99 hadde Tomas Sandnes, student ved Institutt for skogfag, Norges landbrukshøgskole, som hovedfagsoppgave å ajour-føre og videreutvikle denne planen. Utgitt i 2000.

Les mer »


Hirkjølen, foryngelse av bartrær

Denne rapporten er et ledd i en serie publikasjoner som legger grunnlaget for en bærekraftig utvikling av Hirkjølen forsøks- og demonstrasjonsområde. Denne gangen presenterer vi de viktigste resultatene av registreringer og forsøk i forbindelse med foryngelse av skogen. Utgitt i 2000.

Les mer »


Hirkjølen - referanseflater i gammel skog

Referranseflater i gammel skog er en publikasjon på 16 sider som gir innsikt i skogens sammensetning innen forskjellige typer av vernet gammelskog i Hirkjølen Forsøksområde. Det er lagt ut 11 referanseflater, hvert på ett dekar.

Les mer »