Hirkjølen demonstrasjonsområde - 10 år

Hirkjølen var basis for intensiv økologisk forskning i fjellskog gjennom perioden 1931-1967. I 1989 ønsket NISK å ta opp igjen virksomhet her oppe. Gjennom kampanjen Miljø i fokus ble området tatt ut som demonstrasjonsområde for flersidig bruk av fjellskog i 1990.

Derved ble det mulig både å anlegge nye forsøk og å utnytte tidligere forskning til å lage et demonstrasjonsområde for bærekraftig bruk av fjellskog. Hirkjølens store variasjoner i edafiske og klimatiske vekstfaktorer gjør området spesielt interessant. Målgrupper er både skogbrukere, naturvernere, friluftsfolk, forskere og skoler på forskjellige nivå. I år 2000 var det ti år siden de første stiene ble etablert.

Styringsgruppen for prosjekt Hirkjølen markerte dette med en sammenkomst ved Skjerdingen Høyfjellsenter den 30. august. Innbudte var deltagerne i departementets planleggingsgruppe for etablering av området, allmenningsstyret, fjellstyret, områdets guider og representanter for massemedia. Arrangementet omfattet forelesninger / diskusjon, guidet stivandring samt jubileumsmiddag.

Foto: Jon Eivind Vollen
Bildet: Primus motor for Hirkjølen demonstrasjonsområde professor Knut Solbraa, NISK/NLH, trapper nå ned på virksomheten. Her med et tresnitt av Einar Sigstad som takk som for meget solid innsats gjennom hele perioden. Til venstre: Ivar Midtmoen fra allmenningstyret for Hirkjølen statsallmenning og ytterst Knut J. Huse fra Skogkurs.


Elias Mork

Elias Mork ruver som en av de store pionerer i norsk skogforskning. For sin innsats mottok han mange æresbevisninger og utmerkelser fra de nordiske land.

Les mer »