Stor forskningsaktivitet

Prosjektet "Klimaendringer og fjellskog" har nå en aktiv periode med feltarbeid i forsøksområdet på Hirkjølen. Hvilke endringer i vegetasjon og skoggrenser har skjedd siden registreringene begynte i 1930 er blant emnene det søkes svar på.

I prosjektet "Klimaendringer og fjellskog" undersøker vi klimaets betydning for trær og planters utbredelse og sammensetning i skoggrenseområder mot fjellet. I disse områdene vil selv små endringer i klima kunne gi store utslag på økosystemet. Vegetasjonsendringer fra 1930 til 2006 registreres på 150 ruter á 10 x 10 m. I løpet av 2005 og 2006 er 101 av rutene analysert, mens de gjenværende 49 blir analysert nå i juli/august 2007. Skoggrense og tregrense på Hirkjølen ble i 1932 nøye innmålt og kartfestet. Foreløpige resultater viser at skoggrensa har hevet seg litt i deler av området. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk institutt for skog og landskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norsk Institutt for naturforskning og Skogbrukets Kursinstitutt. Nærmere informasjon om prosjektets oppbygging og resultater kan finnes på prosjektets hjemmeside: se link!


Naturstier

Det er seks naturstier av ulik lengde og med god variasjon innen temaer. Stiene er godt merket og utgjør tilsammen 35 km. Deler av forskjellige stier er koblet sammen med tverrforbindelser slik at turen kan få en lengde og et innhold som passer deg.

Les mer »


Vegetasjonsendring - resultater i hovedtrekk

I løpet av prosjektperioden ble 151 utvalgte flater reanalysert. Flatene ble valgt ut på en slik måte at vi fikk et representativt utvalg for høydegradienten. For å fange opp størst mulig artsvariasjon ble flater med høye artsantall prioritert.

Les mer »


Beliggenhet og overnatting

Hirkjølen Forsøksområde ligger i Ringebu kommune ved Friisveien mellom Atna i Øster dalen og Ringebu i Gudbrandsdalen. Avstanden fra Oslo er 260 km, fra Ringebu 40 km og fra Atna 18 km.

Les mer »