Trollhaug og menneskene den har huset

I denne artikkelen beskriver professor Mork husværet Trollhaug og en del episoder som fant sted blant mange travle år med feltarbeid i området. Artikkelen er fra tidskriftet Skogeieren nummer 6 - 1959.

Mork nevner blant annet: "I Hirkjølen har jeg hatt mangestrevsomme dager og en og annen søvnløs natt har tilreisende gjester sørget for. Men det er fra disse jeg har de mest hyggelige minner."


Hirkjølen demonstrasjonsområde - 10 år

Hirkjølen var basis for intensiv økologisk forskning i fjellskog gjennom perioden 1931-1967. I 1989 ønsket NISK å ta opp igjen virksomhet her oppe. Gjennom kampanjen Miljø i fokus ble området tatt ut som demonstrasjonsområde for flersidig bruk av fjellskog i 1990.

Les mer »


Elias Mork

Elias Mork ruver som en av de store pionerer i norsk skogforskning. For sin innsats mottok han mange æresbevisninger og utmerkelser fra de nordiske land.

Les mer »